VDE 8.1.1 Ausbaustrecke Nürnberg

VDE 8.1.1 Ausbaustrecke Nürnberg – Ebensfeld, PA 21 mit SÜ St2260 und EÜ Jurastraße

Místo stavby:

Altendorf bei Bamberg, Bavorsko

Investor:

DB Netz AG

Služby B+S Nevrly:

vypracování prováděcí dokumentace

Datum dokončení:

2025

Délka úseku:

10.165 m

Stavební metoda:

mimoúrovňové křížení jako hloubená konstrukce
20230607_125845

Průběh realizace:

Stavba se nachází v úseku 21 trati Norimberk-Ebensfeld jako součást železničního spojení Norimberk-Erfurt. Součástí čtyřkolejného rozšíření železniční tratě je také přizpůsobení následujících konstrukcí pro čtyřkolejné rozšíření:

  • 212 m dlouhý žlab s železničním nadjezdem (EÜ) Jurastraße včetně dočasného podchodu pro pěší a výměna dvoupolové rámové konstrukce železničního nadjezdu Deichselbach
  • výstavba 66 metrů dlouhého silničního nadjezdu (SÜ) St2260 – třípolový předpjatý betonový most v poloprefabrikovaném provedení
  • pomocný silniční most SÜ Deichselbach

Stavební práce probíhají v bezprostřední blízkosti stávajících kolejí za plného železniční provozu.

Kontakt

Jsme otevření neustálému dialogu se všemi zúčastněnými a klade se zvláštní důraz na včasné zapojení klienta do rozhodovacího procesu. Máme zájem o vaše dotazy a připomínky. Kontaktujte nás!