O nás

V B+S Nevrly s.r.o. se v oblasti plánování specializujeme především na inženýrské stavby, stavby tunelů a mostní konstrukce. Nabídka služeb zahrnuje nejen návrhy a plánování realizací náročných novostaveb, ale i posouzení, přepočet a plánování sanací, modernizací a přestaveb stávajících staveb.

Jsme kvalitní a spolehlivý poskytovatel služeb pro řešení technicky náročných úkolů. Spolupracujeme s národními i mezinárodními zadavateli. Naše společnost byla založena jako dceřiná společnost německé firmy Büchting + Streit AG a navazujeme na dlouholetou tradici a know-how této společnosti. Büchting + Streit AG se již více než šedesát let úspěšně zabývá poradenstvím a projektováním ve stavebnictví. Dalším pilířem společnosti jsou statické zkoušky a zkoušky stavebních konstrukcí. Naši autorizovaní inženýři a soudní znalci provádějí mimo jiné činnosti v oblasti pozemních a inženýrských staveb, železničních staveb a staveb tunelů.

Prostřednictvím člena představenstva Büchting + Streit AG pana prof. Dr.-Ing. Olivera Fischera jsme úzce propojeni s Technickou univerzitou v Mnichově a udržujeme intenzivní spolupráci s kolegy v dalších odděleních. To nám umožňuje poskytovat nejen čistě plánovací a zkušební autorizační služby, ale také komplexní konzultační služby a služby přesahující rozhraní mezi výzkumem a vývojem.

Vedle hlavního sídla v Mnichově má Büchting + Streit AG také pobočku v Norimberku.

Tým

V našem týmu klademe velký důraz na kreativní inženýrské služby. Kromě aktivní výměny znalostí a zkušeností k tomu patří i příležitost proaktivně se zapojit do projektů a převzít zodpovědnost.

V Brně pracuje 10 vysoce kvalifikovaných inženýrů. Všichni statici a projektanti jsou diplomovaní inženýři a mají rozsáhlé zkušenosti s plánováním tunelů, mostů a dalších inženýrských staveb.

Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci ztělesňují dlouholeté zkušenosti naší kanceláře, je pro nás velmi důležité jejich další vzdělávání a vzájemná výměna znalostí a zkušeností. To zajišťujeme prostřednictvím pravidelných školení a fór, na kterých společně řešíme a diskutujeme různá technická zadání.

Historie společnosti

Založení inženýrské kanceláře Büchting
Založení inženýrské kanceláře Büchting, která se zabývá především plánováním prefabrikovaných mostů a předpjatých mostních konstrukcí
1962
Transformace
Transformace společnosti do akciové společnosti Büchting + Streit AG
2010
Tobias Nevrlý
Tobias Nevrlý se stává členem představenstva Büchting + Streit AG
2014
Stavba Albvorlandtunnel, VRT Stuttgart – Ulm
Komplex tunelů ze dvou samostatných jednokolejných tubusů o délce 8.2 km ražených pomocí tunelovacích štítů a NRTM, 16 propojek, přidružených odboček a přípojek na stávající železniční síť v blízkosti portálů, jakož i navazujících hloubených portálových úseků, protivztlakových van a opěrných zdí
2016
B+S Nevrly s.r.o.
Založení společnosti B+S Nevrly s.r.o. z rozhodnutí představenstva mateřské společnosti Büchting + Streit AG se 100 % podílem ve společnosti
2017
Linka metra U3 v Norimberku
Stavba úseku 2.2 linky metra U3 SZ v Norimberku - 1,8 km tunelu ražené NRTM a hloubená výstavba dvou stanic metra
2020
Brněnská kancelář
Stěhování do nových kancelářských prostor v Jiráskově ulici v Brně
2021

Dipl.-Ing. Tobias Nevrlý

Jednatel společnosti B+S Nevrly Tobias Nevrlý vystudoval obor stavební inženýrství na Technické univerzitě v Mnichově a hovoří plynně česky, německy, anglicky a francouzsky.

Tobias Nevrlý má 25leté zkušenosti z oblasti projektování ve stavebním průmyslu a pracoval jako vedoucí a manažer na celé řadě složitých projektů, především v dopravních stavbách a při stavbě tunelů. V roce 2008 převzal vedení technické kanceláře renomované mezinárodní stavební společnosti ve Vídni s projekty po celé východní Evropě.

Od roku 2010 se Tobias Nevrlý začal věnovat vědě a výzkumu na Technické univerzitě v Mnichově a pracoval jako vědecký konzultant na stavební katedře se specializací na stavbu tunelů, o které také přednášel.

Od 1. ledna 2014 je Tobias Nevrlý součástí představenstva Büchting + Streit AG. V současné době je zodpovědný za vedení dceřiných společností v Brně a Norimberku.

Realizace

Prohlédněte si naše detailní stavební projekty, které jsou výsledkem naší oddanosti kvalitě a profesionálnímu přístupu.

Kontakt

Jsme otevřeni neustálému dialogu se všemi zúčastněnými a klademe zvláštní důraz na včasné zapojení klienta do rozhodovacího procesu. Máme zájem o vaše dotazy i připomínky. Kontaktujte nás!