Albvorlandtunnel

Tunel Albvorland na novém úseku železniční vysokorychlostní tratě Wendlingen – Ulm (D)

Místo stavby:

Wendlingen am Neckar, Bádensko-Württembersko (D)

Investor:

DB Projekt Stuttgart Ulm GmbH

Služby B+S Nevrly:

vypracování prováděcí dokumentace (NRTM, hloubený tunel, pomocné stavební konstrukce), vytvoření informačního modelu stavby (BIM)

Datum dokončení:

2020

Délka úseku:

9.750,0 m

Stavební metoda:

ražba zeminovým štítem, NRTM, hloubená metoda
01_sc

Průběh realizace:

Stavba je součástí nově budované železniční vysokorychlostní tratě Wendlingen – Ulm a zahrnuje zřízení jednokolejného dvoutubusového tunelu Albvorland o délce cca 8,2 km. Hlavní tunel je ražen současně dvěma zeminovými štíty (celková délka ražby: 15.620 m) a je propojen šestnácti spojovacími konstrukcemi raženými hornickým způsobem. V oblasti západního portálu navazují úseky ražené NRTM. Kolej pro nákladní vlaky odbočující z hlavní trasy si vyžádala vyprojektování rozšířené kaverny, která dosahuje maximální plochy výrubu až 255 m², a v dalším průběhu návrh dvou samostatných tunelů probíhajících těsně vedle sebe.

Portálové oblasti tunelu Albvorland jsou projektovány jako hloubený jedno- nebo dvoukomorový tunel v otevřené stavební jámě, obdélníkový rám. Východní portálová konstrukce slouží zároveň jako mostní objekt pro přilehlou obslužnou komunikaci. Na východní portálovou konstrukci navazuje 300,0 m dlouhý žlab s výškou stěn až 13,0 m. Části tohoto žlabu jsou kvůli špatnému podloží založeny na pilotách.
Kromě detailního projektování konstrukcí tunelu byly v rámci projekčních služeb projektovány také zemní práce železničního svršku a velké množství pomocných staveb, jako jsou odvodňovací konstrukce a opěrné zdi. Pro západní oblast byly všechny konstrukce projektovány metodou BIM a použity pro další zpracování projektu.

Zvláštnosti:

  • ražba NRTM pod dálnicí s nízkým nadložím cca 3,0 m
  • rozsáhlá matematická ověření pro případ požárního zatížení
  • zpracování západního úseku stavby metodou BIM

 

Tunel Albvorland – ražby NRTM na hranici proveditelnosti a BIM jako výzva pro projektanta

Kontakt

Jsme otevření neustálému dialogu se všemi zúčastněnými a klade se zvláštní důraz na včasné zapojení klienta do rozhodovacího procesu. Máme zájem o vaše dotazy a připomínky. Kontaktujte nás!